Otvoreno pojedinačno prvenstvo Istre u Krosu 2020.

Otvoreno pojedinačno prvenstvo Istre u Krosu 2020.

Datum: 24.10.2020.

Mjesto: Kamp Kažela, Medulin

RASPIS

Share this article with friends